Waterfall Games

 

Kwis 't! is een vragenspel met een twist. Je kan namelijk winnen zonder dat je de meeste vragen goed hebt beantwoord. Kwis 't! win je met mensenkennis, feitenkennis en een klein beetje geluk. Iedereen beantwoord per ronde dezelfde vijf vragen. Nadat je de antwoorden gekregen hebt, zet je in op het aantal antwoorden dat je goed hebt. Daar mag je bij bluffen! Betrap vervolgens je tegenstanders, of leid ze om de tuin en verdien bonuspunten. Maak daarbij gebruik van je reputatie als koning van de kennis of beruchte bluffer. Ben jij je medespelers te slim af, dan win je Kwis 't!

 

Kwis 't! is een vragenspel voor 2 tot 6 spelers vanaf 14 jaar. Een potje Kwis 't! duurt 30-60 minuten. Het spel is eenvoudig te leren, is spannend van begin tot eind en zit boordenvol verbale en non-verbale interactie.

 

Kwis 't! telt ruim 1.150 originele vragen in uiteenlopende categorieën. Elke set van vijf vragen bestaat uit twee open vragen, twee meerkeuze vragen en één 50/50-vraag. Weet je het antwoord niet, dan kun je dus vaak nog het juiste antwoord gokken. Verkeerd gegokt? Dan kun je bluffen dat je het antwoord toch goed hebt.

 

Download hier de spelregels.

 

Bekijk hier de recensie van Kwis 't! door Speelgoed Magazine.

 

  

 

Reactie van Waterfall Games op de recensie van Kwis 't! door NRC. 

 

Op donderdag 30 november 2017 publiceerde NRC een recensie over ons nieuwe bordspel Kwis 't!. Allereerst willen we NRC bedanken voor de moeite die zij heeft genomen in het spelen van het spel. Helaas is de recensie onvolledig en incorrect. We voelen ons daarom genoodzaakt om te reageren.

 

Recensie onvolledig:

NRC opent de recensie door te vermelden dat er iets raars gebeurde tijdens Kwis 't! De veelweter beantwoordde expres zijn vijf vragen foutief en scoorde daarmee bonuspunten. Dit mag inderdaad, maar NRC vermeldt er niet bij dat je voor goed beantwoorde vragen punten verdient. Deze loopt de veelweter in dit geval (gedeeltelijk) mis. Er zit bovendien een groot risico aan. Als de veelweter was gecontroleerd, dan had hij met lege handen gestaan: geen punten voor goed beantwoorde vragen en geen bonus, en dat terwijl hij alle antwoorden wist.

 

Recensie incorrect:

Vervolgens stelt NRC dat het spel niet werkt omdat controleren loont. Daardoor werd er volgens NRC altijd gecontroleerd. Dat het spel daardoor niet zou werken is aantoonbaar incorrect.

 

Het mechanisme kan heel eenvoudig gevat worden in een tabel, zoals hieronder weergegeven:

 

 

Je bent

NIET GECONTROLEERD

Je bent

WEL GECONTROLEERD

 

Je hebt NIET GEBLUFT

 

 

Geen bonus

 

Je ontvangt bonus

 

Je hebt WEL GEBLUFT

 

 

Je ontvangt bonus

 

Je controleur ontvangt bonus

 

Je kan op drie manieren bonuspunten verdienen. Dit kan door te bluffen en niet gecontroleerd te worden. Of als een medespeler je controleert, terwijl je niet hebt gebluft. En je verdient bonus door iemand te controleren die wel heeft gebluft.

 

NRC beschrijft dat na een paar potjes de blufdynamiek veranderde en iedereen altijd werd gecontroleerd. Er staat dat dit niets te maken had met wantrouwen, maar dat er was uitgedokterd dat controleren loont. Dit is aantoonbaar incorrect, omdat spelers hun gedrag zullen aanpassen aan het controlegedrag en blufgedrag dat zij zien. Er is zogezegd een wisselwerking tussen controlegedrag en blufgedrag.

 

Als we nogmaals naar het spelmechanisme kijken, waarbij we de meest rechtste kolom vastzetten (NRC spreekt van permanente controles), dan krijgen we de volgende tabel:

 

 

 

 

Je bent

WEL GECONTROLEERD

 

Je hebt NIET GEBLUFT

 

 

 

 

Je ontvangt bonus

 

Je hebt WEL GEBLUFT

 

 

 

 

Je controleur ontvangt bonus

 

NRC beschrijft dat controleren loont, maar dat kan alleen als andere spelers aan het bluffen zijn. Bij de zekerheid van een controle ga je echter als speler je blufgedrag aanpassen (lees: niet bluffen). Immers, als je wordt gecontroleerd en je hebt niet gebluft, verdien je bonus. De speler die controleert geeft daarmee de bonus weg aan de speler die hij controleert. Als je dat als controleur te vaak doet, ga je juist weer je controlegedrag aanpassen, want je wilt niet te veel bonuspunten weggeven. Daarmee zal het aantal controles weer afnemen, waardoor spelers in volgende rondes weer durven te gaan bluffen, etc…

 

We hebben contact gehad met de recensent, die aangaf dat spelers altijd bleven controleren, maar ook altijd bleven bluffen. Dat laatste is heel vreemd, als je weet dat er gecontroleerd wordt. De wisselwerking tussen controlegedrag en blufgedrag heeft niet plaatsgevonden. Dat wil echter niet zeggen dat het spel niet werkt. Dit zijn keuzes geweest van de spelers die vanuit tactisch oogpunt niet optimaal zijn. Als spelontwerper moet je ervan uitgaan dat spelers keuzes maken die in hun eigen voordeel zijn en hen dichter bij de overwinning brengt. Door te blijven bluffen, terwijl er permanent werd gecontroleerd, is dat bij de potjes Kwis ‘t! die het NRC speelde niet gebeurd. Tegen dergelijke tactisch onlogische keuzes is geen enkel spel opgewassen.

 

Een juiste analyse had kunnen zijn dat bluffen en controleren altijd dynamisch is, omdat dit afhangt van de spelers, de vragen, de stand en de verbale en non-verbale interactie. Dit is dus per definitie per vragenronde verschillend.

 

Wij hebben het spel door en door getest en met veel verschillende spelers gespeeld. De enige mogelijke conclusie is: HET SPEL WERKT!

Top